.tr Alan Adları

0

Sanırım benim gibi hedeflediği alan adlarının whois bilgileri üzerinden son bitiş tarihi bekleyen ve alan adı bittiten sonraki 3 ay ile 2 aylık opsiyonel bekletme durumlarına takılan arkadaşlar oluyordur. Ödeme zamanı gelen ve ödeme tarihinden bir ay önce başlayan e-posta uyarılarına rağmen, alan adı ücretinin son ödeme tarihinde ödenmemesi durumunda, alan adına erişim 3 (üç) ay süre ile duraklatılır. Duraklatma süresi içinde ödemesi yapılan alan adları erişime açılır; aksi takdirde, 3 (üç) aylık sürenin sonunda alan adı silinerek üçüncü kişi ya da kuruluşların tahsisine açılır.

.tr alan adı uzantıları ve kullanım alanları hakkında genel bilgiler

.com.tr
Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak ticari amaçlı
kullanımlarına yönelik alt alan adı.
.info.tr
Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak ticari amaçlı
kullanımlarına yönelik alt alan adı.
.biz.tr
Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak ticari amaçlı
kullanımlarına yönelik alt alan adı.
.net.tr
İnternete ilişkin erişim hizmeti, internet üzerinden
web, portal, tarama, e-posta vb. katma değerli, geniş
ölçekli hizmetler ve uygulama servis sağlayıcılığı
hizmetleri veren kurum ve oluşumlar için alt alan
adı.Ticari özel ve tüzel kişilikler için alt alan adı.
.org.tr
Vakıf, dernek, sivil toplum örgütü vb. kuruluşlar ve
oluşumlar için alt alan adı.
.web.tr
Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği
ve ‘ilk gelen alır’, ve ‘alan adı – kişi/kuruluş adı ilişkisi
aranmaz’ ilkeleri ile ad tahsisi yapılan alt alan adı.
.gen.tr
Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği
ve ‘ilk gelen alır’ ve ‘alan adı – kişi/kuruluş adı ilişkisi aranmaz’ ilkeleri ile ad tahsisi yapılan alt alan adı.
.tv.tr
Televizyon Sektöründeki tüm tüzel ve özel kişilikler,
ve uluslararası programların sahiplerinin kullanımına
açılmış alt alan adı.
.av.tr
Serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık
ortaklıkları için alt alan adı.
.dr.tr
Tıp doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve
Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşları
için alt alan adı
.bbs.tr
BBS (Bulletin Board System) hizmeti veren kuruluşlar
ve oluşumlar için alt alan adı.
.name.tr
T.C. vatandaşları ile Türkiye’de yaşayan yabancı
uyruklu kişilerin kişisel kullanımı için alt alan adı.
.tel.tr
Türkiye’de yaşayan kişiler ile faaliyet gösteren
kuruluşların, Türkiye’de kullandıkları her türlü telefon
numarası ile bağlantılı olarak tahsis edilebilen alan
adı.
.gov.tr
T.C. Devlet kurum ve kuruluşları için alt alan adı
.bel.tr
T.C. İl, ilçe ve belde belediye teşkilatları için alt alan
adı.
.pol.tr
T.C. Emniyet teşkilatı için alt alan adı.
.mil.tr
T.C. Askeri kurum ve kuruluşlar için alt alan adı.
.k12.tr
T.C. MEB’ce onaylanmış okul öncesi eğitim veren
kurumlar, ilköğretim, lise ve dengi okullar için alt
alan adı.
.edu.tr
T.C. YÖK’ce onaylanmış yüksek öğretim kurumları
için alt alan adı.
.kep.tr
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca
yetkilendirilen Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet
Sağlayıcıları’na (KEPHS) yönelik alt alan adı.

Bu bilglieri nic.tr web sitesi üzerinden pdf dökümanları içerisinden ulaşabilirsiniz. Pdf dökümanın içinde bilgi aramak kadar zor bir şey olmadığı için yararımızın dokunması dileğiyle…

 

Paylaş

Yazar Hakkında

Genç Dinamik Geleceği Tahmin Edebilen

Çaya Şeker Atar Gibi Sende Yazıya Yorum Bırak :)