Geliştirme Ortamını Keşfetme

0

Menüler Ve Araç Çubukları

Visual Studio .NET projesine başlarken ve bir uygulama şablonu seçildiğinde görsel geliştirme ortamı görünür. Ana menü ve standart araç çubukları Visual Studio .Net programlama ortamını kontrol eden komutların bir çoğuna erişimi sağlar.

Ana Menüdeki komutlar bütün Windows Tabanlı uygulamalarda çalışır ve klavye veya fare kullanılarak onlara erişebiliriz.

Standart Araç Çubuğu

Standar Araç Çubuğu yaygın komutların Open, Save, Break gibi bir çoğunun kısa yollarını çalıştıran düğmeler sağlar.Ayrıca Solution Explorer, Properties penceresi, Toolbox ve diğer anahtar elementlerini açan düğmeler içerir.

Debug Toolbar 
Debug araç çubuğu hata ayıklama özellikleri için kod boyunca adımlama ve kesme noktasını ayarlama gibi kısayolları sağlar.

Toolbox

Toolbox aracılığıyla bir forma kontrol ekleyerek, uygulama için kullanıcı ara yüz nesneleri yaratırsınız. Toolbox başlangıçta geliştirme ortamının sol tarafına yerleşir. Kontrollerin farklı kategorileri için farklı sekmelere sahiptir; Windows Forms ve Data gibi.

Visual Studio Toolbox

Visual Studio Toolbox

Toolbox Nasıl Çalışır ?

Toolbox bir kullanıcı ara yüzüne Label, Button, ListBoxes,ScroolBar, Menu, ve geometrik şekiller gibi çizim eklemek için kullanabileceğiniz kontrollerin çeşitliliğini içerir. Herbir kontrolü, uygulamada programlanabilir kullanıcı ara yüz nesnesi olan bir forma eklersiniz. Bu Nesneleri uygulama, her bir Windows tabanlı uygulamalardaki standart nesnelere benzer şekilde çalışır ve işletilirken kullnıcıya görünebilir.

Toolbox açma ve kapama işlemi için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Toolbox’ın kapamak için, Toolbox sağ üst köşesindeki Close(x) simgesini tıklayın.
 2. Toolbox’ı açmak için, View menüsündeki Toolbox öğesini tıklayın.
 3. Toolbox’ın açık durumda kalması için, Toolbox etiket başlığındaki raptiyeye tıklayın.

Toolbox Gizleme ve yeniden açma işlemi için aşağıdaki adımları izleyin;

 1. Toolbox’ı gizlemek için, Toolbox etiket başlığındaki raptiyeye tıklayın.
 2. Toolbox gizliyken yeniden açmak için, View menüsündeki Toolbox öğesini tıklayın.

Toolbox taşıma işlemi için aşağıdaki adımları izleyin;

 1. Toolbox etiket başlığına sağ tıklayın ve floating komutunu seçin.
 2. İstenen konuma Toolbox’ı sürükleyin

Windows Form Tasarımcısı

Visual Studio .Net’te bir projeyi başlarken, Windows Forms Tasarımcısı tasarım görünümünde açılır ve Form1 görüntülenir. Uygulamanızda kullanılan bir pencerenin kullanıcı ara yüzünü yaratmak için forma Toolbox’tan kontroller yerleştirirsiniz.

Form Elementleri: Varsayılan form bir çok form tarafından kullanılan minimum elementleri içerir: Title Bar, Control Box, ve minimize, Maximize ve Close düğmeleri.

Tasarım görünümde bir form görüntülemek için Solution Explorer’da forma çift tıklayın.

Kod Editörü

Visual Studio .NET, projeniz için kod yazdığınız ve kurduğunuz bir Kod editörü sağlar. Projenizde veya farklı bir kod modülünün olduğu yerde bir form ile kodu direkt olarak ilişkilendirebilirsiniz. Farklı bir kod editörü projenizde her bir form veya modül için görüntülenir ve düzenleme kolay yapılır.

c# kod editörü

c# kod editörü

Aşağıdaki Şekli incelediğinizde bir formu oluşturan iki öğe olduğunu göreceksiniz. Öğelerden biri formun tasarım ekranıyken, diğeri kodların yazıldığı bir ekrandır.

 Kod Editörü Nasıl Çalışır ?

Kod editörü pencerenin üzerinde iki açılan kutu içerir: sol taraftaki Class Name ve sağ taraftaki Method Name. Class Listesi; İlişkili formdaki bütün kontrolleri görüntüler.

Eğer listedeki kontrole tıklarsanız, Method Name Listesi kontrol için olaylarını hepsini görüntüler. Class Name ve Method Name listelerinin beraber kullanılmasıyla, uygulamanızda hızlı konumlandırma ve kod düzenleme yapabilirsiniz.

Bir Form için Editör’ü açmak için aşağıda ki adımları izleyin;

 1. Solution Explorer’da, kod görüntülemek için istediğimiz forma tıklayalım;
 2. Solution Explorer Toolbox’ta, View Code düğmesini tıklayın,
 3. Ya da View menüsündeki Code komutunu seçin.

Properties Penceresi

Properties penceresi seçili form veya kontrol için özellik ayarlaması yapılır. Bir özellik bir nesnenin karakteristiğini tanımlar, boyut, resim yazısı veya renk gibi. Properties penceresi görüntülemiyorsa Properties penceresini açmak için, View menüsünde Properties Windows komutunu verin ya da f4 tuşuna basın.

Özellik Görüntüleme

Bazı kontroller, dökümanlar ve formlar, Properties penceresinde geniş sayıda özellikler görüntüler. Bu istediğimiz özelliği konumlamada zorluk yaratır. Properties penceresi kontrollerin özelliklerini alfabetik olarak ya da kategorileştirilmiş olarak görüntüleyebilir.

Özellik görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin;

 1. Kategori olarak özellikleri görüntülemek için, Properties penceresindeki Categorized düğmesini tıklayın.
 2. Bir kategoride özellik görüntülemek için, kategori düğümünü genişletin. Bir kategoride özellik gizlemek için kategori düğümünü daraltın.
 3. Alfabetik olarak özellikleri görüntülemek için, Properties penceresinde Alphabetic düğmesini tıklayın.

 

Paylaş

Yazar Hakkında

Genç Dinamik Geleceği Tahmin Edebilen

Çaya Şeker Atar Gibi Sende Yazıya Yorum Bırak :)